Wednesday, 5 May , 2021
امروز : چهارشنبه, ۱۵ اردیبهشت , ۱۴۰۰ - 24 رمضان 1442
تأملی در مبانی آنچه «دوقطبی» خوانندش

هـیـزمِ مـَردُم

  «دو قطبی» یکی از عبارت بسیار مورد استفاده، طی سالیان اخیر در فضای سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران است. آنچه این عبارت را در این بازار به سکه ی رایج بدل کرد، بخشی از صحبت رهبر انقلاب در مخالفت با حضور دوباره محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری بود. آن بخش از صحبت […]

۰۵ ارد ۱۴۰۰

قدرت بی اقتدار و اقتدار بی قدرت
تأملی در سفر پاپ فرانسیس به عراق
دفاع حتی به ننگ، نه دفاع از ننگ
تأملی در تبدیل "ایران" به ایدئولوژی در مکتب ناسیونالیسم ایرانی
از پـرسـتش تا پـرسـش
نکاتی درباره تغییرات اخیر در انتشار