Tuesday, 28 September , 2021
امروز : سه شنبه, ۶ مهر , ۱۴۰۰ - 21 صفر 1443
مسعود نیلی

تکرار سناریوی تولید خودرو در ماجرای واکسن؟

  استراتژی خودکفایی واکسن که تقریبا در ایران موفقیت‌آمیز نبوده، در نگاه غلط سیاستمداران به تولید ریشه دارد. سیاستمداران در ایران‌زمین تولید و رقابت در اقتصاد را با میدان جنگ اشتباه گرفته‌اند. به عبارت دیگر، تصور می‌شود با صادرات عملا در خاک دشمن نفوذ کرده‌ایم و با واردات، دشمن در خاک کشور نفوذ خواهد کرد، […]

۰۳ مهر ۱۴۰۰

جمهوریِ لاجمهور
سعید حجاریان
ما را چه به سیاست؟!
سعید حجاریان